Jdi na obsah Jdi na menu

Hlavní činnost

3. 2. 2017

Výběr školného hotově za vzdělávání v hlavní činnosti za II. pololetí 2017/2018 se uskuteční v úterý 13. 2. a 20. 2. 2018 od 12.30 do 16.00 hodin v ředitelně ZUŠ Bystré. Platby na účet školy zasílejte do 15. 2. 2018, identifikace platby: č. účtu 1286424339/0800, VS= je určen každému žákovi, do poznámky uveďte jméno a zkratku oboru.

Výše úplaty na jedno pololetí činí:

Hudební obor
- individuální výuka: 1200 Kč
- skupinová výuka: 700 Kč
- sborový a skupinový zpěv: 500 Kč
- individuální zpěv: 800 Kč
Výtvarný obor
- skupinová výuka: 900 Kč
Taneční obor
- skupinová výuka: 900 Kč
Literárně dramatický obor:
- skupinová výuka 400 Kč

Kurzovné za doplňkovou činnost zasílejte samostatně.