Jdi na obsah Jdi na menu

Hlavní činnost

3. 2. 2017

Výběr úplaty za vzdělávání v hlavní činnosti hotově za II. pololetí 2019/2020 se uskuteční v:_______hodin v ředitelně ZUŠ Bystré. Platby na  účet školy zasílejte do:__________, identifikace platby: č. účtu 1286424339/0800, VS= je určen každému žákovi, do poznámky uveďte jméno a zkratku oboru.

Na základě navýšení provozních nákladů a mzdových prostředků v ZUŠ Bystré ředitelství společně se zřizovatelem Městem Bystré rozhodlo o navýšení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/20.  Navýšení úplaty je pro vzdělávání v hlavní činnosti školy, v doplňkové činnosti zůstává stejné jako v předešlém roce. Veškeré informace naleznete na stránkách školy www.zusbystre.cz

Výše úplaty na jedno pololetí činí:

Hudební obor
- individuální výuka: 1300 Kč
- skupinová výuka: 800 Kč
- sborový a skupinový zpěv: 700 Kč
- individuální zpěv: 1000 Kč
Výtvarný obor
- skupinová výuka: 950 Kč
Taneční obor
- skupinová výuka: 950 Kč
Literárně dramatický obor:
- skupinová výuka 500 Kč

Kurzovné za doplňkovou činnost zasílejte samostatně.