Jdi na obsah Jdi na menu

Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré

10. 11. 2016

Rekonstrukce Základní umělecké školy Bystré probíhala již od léta 2009, kdy se uskutečnily elektrikářské práce v prvním a druhém patře budovy. Na podzim roku 2009 probíhala rekonstrukce půdní vestavby, učilo se ve stávajících třídách a tanečním sále. V červnu roku 2010 jsme uvolnili taneční sál a hudebnu v přízemí, zde začala výměna podlah a izolace školy. Postupně se celá výuka organizovala různě dle možností. Hudební obor se vyučoval střídavě v Domově s pečovatelskou službou a v Základní škole; výtvarný obor v Integračním centru Domova na zámku nebo v zámeckém parku; taneční a dramatický obor v sokolovně. Bylo to období nelehké, ale zvládli jsme ho, díky všem organizacím, které nám vypomohly.

V průběhu léta se ve škole začaly kompletovat jednotlivé třídy a patra. Jako poslední byl dokončen taneční sál a celá nově zrekonstruovaná škola byla slavnostně otevřena 28. října 2010. Dovolte mi abych na závěr veřejně poděkovala všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří se s plným nasazením zapojili do přestavby. Ale ten hlavní dík a velký dík patří paní starostce Jiřině Leinweberové, protože projekt modernizace ZUŠ Bystré prezentovala, podpořila, společně s ing. Pruškou zrealizovala a věřila, že to co jsme si vysnili také zvládneme. Věřím, že veškeré úsilí všech bude odměněno tím, že v našem městě máme plně obsazenou základní uměleckou školu, jejíž prostory a vybavenost jsou na vysoké úrovni.

Romana Musilová, ředitelka školy

 

Informace o projektu
Modernizace a vybavení Základní umělecké školy Bystré (Modernization and equipment of the Basic Art School Bystré)

Investor: Město Bystré
Poskytovatel dotace: ČR – Ministerstvo financí
Zdroj: Finanční mechanismus EHP
Dohoda o udělení grantu: CZ 0146

Realizací projektu bylo umožněno navýšení počtu žáků na 200, a proto také projekt řešil nové vnitřní vybavení ZUŠ a doplnění školního nábytku. Pro jednotlivé obory byla instalována specializovaná multimediální vybavení umožňující výrazné rozšíření výuky v ZUŠ a prezentace žáků v budově ZUŠ i na veřejnosti.

Celková rekonstrukce byla zaměřena na bezbariérovost a v rámci partnerské spolupráce zpřístupnění školy dětem s kombinovaným postižením z Domova na zámku v Bystrém = bezbariérové vstupy, instalace schodolezu.
 

Celkové náklady: 10,045.308,00 Kč
Grant FM EHP: 261.804,00 EUR

 

Realizace projektu zahájena 01/11/2007
Zpracování projektové dokumentace 11/07-02/08
Zpracování žádosti o grant z FM EHP 11/07-02/08
Podání žádosti o přiznání grantu 28/02/2008
Potvrzení o přijetí žádosti 29/02/2008
Aktualizace žádosti a příloh 02/08-10/08
Dohoda o grantu (EHP – MF ČR) 16/02/2009
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 29/06/2009
Realizace stavby zahájena 05/08/2009
Realizace stavby ukončena 15/10/2010
Předání stavby do užívání 15/10/2010
Realizace projektu ukončena 31/01/2011Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska za přispění finančního mechanismu EHP.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.


logo_norsko_grant.jpg

 

 

 

 

 

 

Prezentace k projektu: