Jdi na obsah Jdi na menu

Vnesme společně barvy do života

10. 11. 2016

Projekt vyhlášený MK ČR – Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v roce 2009. Naše škola podala projekt, ve kterém jde o vzájemnou spolupráci mezi obyvateli Domova na zámku (DNZ) Bystré a žáky Základní umělecké školy Bystré při tvorbě návrhů a realizaci výzdoby chodeb, kavárny a přednáškové místnosti, dále vstupních teras a společných prostor v integračním centru „Hájenka“.

Časový harmonogram projektu - od června do listopadu 2009, kdy byl objekt otevřen klientům a veřejnosti. Hlavní část realizace projektu proběhla v měsíci září, říjnu, instalace prací v listopadu 2009.

 

Požadovaná částka Přidělená dotace
85 645 Kč 25 000 Kč

 

Keramické obrazy
Žáci ZUŠ Bystré vytvářeli návrhy na keramické obrazy, sestavovali mozaiku z jednotlivých kousků kachliček. Střípky glazovali a tvořili barevné abstrakce nebo konkrétní obrázky dle vlastních námětů. Nalepování a spárování kachlíků pomáhaly zajistit učitelky výtvarného oboru. V konečné fázi zarámováním vznikly obrazy, které zdobí interiér integračního centra DNZ Bystré.

 

Plastika mozaikového stromu
Kavárna je řešena netradičně plastikou mozaikového stromu přímo na zdi, jednotlivé části byly předem připraveny a naglazovány, žáci strom identicky doplnili keramickými listy, které modelovali a tiskli dle skutečnosti v zámeckém parku. Do této činnosti se aktivně zapojili i žáci se zdravotním znevýhodněním a obyvatelé DNZ Bystré.

 

Strop kavárny
Myšlenka vnesení přírody do zasmušilé místnosti kavárny byla podtržena malbou na sklo. Závěsný panel se stal stínidlem pod stropním osvětlením.

 

Plstění
Plstění je technika, kterou jsme využili jako doplňkovou činnost pro řešení interiéru domu. Žáci zde vytvářeli prostorové mobily a závěsy, ale i barevné obrazy, které byly postupně do integračního centra instalovány. Jde o příjemnou terapeuticko - výtvarnou činnost. Pracuje se s ovčí vlnou, která se mydlením a hlazením formuje do správného tvaru a barevné kombinace. Tuto techniku si oblíbili i žáci se zdravotním postižením, kteří u nás studují v rámci integrační skupiny ve výtvarném oboru.

 

Zvonkohry
Práce s keramickou hlínou je pro naše žáky činností známou a vždy vítanou. Na doplnění vstupní rampy do budovy jsme volili keramické zvonkohry, které vznikly jako plastiky z přírodnin a nebo pouhých smotků a koleček z hlíny. Některé svůj lesk získaly naglazováním, jiné jsou ponechány surové jen po přežehnutí v keramické peci.

Závěrem celé akce bylo slavnostní otevření integračního centra dne 20.11.2009 v 10 hod. Akce se zúčastnila řada významných hostů, nejen z pardubického kraje, ale i z celé republiky. Naše výrobky měly úspěch jak u návštěvníků tak i u obyvatel integračního centra. Akce se tedy vydařila, při společné práci vzniklo mnoho nových kamarádských vztahů mezi žáky ZUŠ a klienty DNZ. Celý areál integračního centra, zámeckého parku a domova na zámku se více otevřel veřejnosti. Průběh projektu byl po jednotlivých etapách zveřejňován v bysterských novinách a na internetových stránkách ZUŠ a DNZ Bystré. Zhodnocení celé akce proběhlo na společném závěrečném setkání v kavárně IC, kde účastníci obdrželi kalendáříky s motivem mozaiky. Akce se účastnilo v užším kruhu 22 žáků ZUŠ Bystré a 10 klientů DNZ Bystré, také tři pedagogové ze ZUŠ a několik pracovníků přímé péče a osobních asistentů z DNZ. Do celé akce se v rámci společné výroby v parku, slavnostního otevření a prohlídky interiéru integračního centra zapojila většina klientů a zaměstnanců DNZ, učitelé ze ZUŠ, rodiče žáků a široká veřejnost z Bystrého a okolí. Děkujeme za podporu zdařilého projektu.

 

Náhledy fotografií ze složky Vnesme společně barvy do života