Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací zkoušky

Základní umělecká škola Bystré pořádá přijímací zkoušky pro školní rok 2017/18

•Hudební obor: přípravná hra na nástroj, hra na klavír, elektronické klávesy, kytaru, hra na zobcovou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, tenor, tubu, zpěv sólový, zpěv sborový
•Taneční obor: studijní zaměření - Současný a scénický tanec: přípravné studium, studium  I. a II. stupně
•Výtvarný obor: studijní zaměření - Přípravná výtvarná výchova, Plošná a prostorová tvorba, Keramika a objektová a akční tvorba
•Literárně dramatický obor: studijní zaměření - Přípravná dramatická tvorba, Divadelní tvorba

Přesný rozpis přijímacích zkoušek:

HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV: pondělí 15. 5. 2017 a úterý 16.5., od 16.00 do 17.00 hodin
TANEČNÍ OBOR: pondělí 15.5. a středa 17.5. 2017, od 16.00 do 17.00 hodin
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: úterý 16.5. 2017, od 16.00 do 17.00 hodin
VÝTVARNÝ OBOR: čtvrtek 18.5. 2017, od 16.00 do 17.00 hodin


Zájemci o taneční obor si s sebou přinesou cvičební úbor a přezůvky, přijímací zkoušky proběhnou v TANEČNÍM SÁLE, starší žáci se dohodnou s vyučující na termínu zkoušky ve skupině stejně starých žáků.
Zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 2 - 3 obrázky, přijímací zkoušky výtvarného oboru a dramatického oboru se budou konat ve VÝTVARNĚ v podkroví budovy.
Zájemci o hudební obor a zpěv se dostaví do HUDEBNY I. v 1. patře školy.


Stejně jako v předešlých letech je velký zájem o studium a kapacita 200 žáků je stále naplněna. Proto budeme opět zahajovat studium a výuku organizovanou v doplňkové činnosti. Připravujeme semináře a lekce nejen pro děti, ale i dospělé. Lektory v těchto oblastech budou učitelé naší školy a vznikne zde prostor i pro ty, kteří nebudou přijati k řádnému studiu při přijímacích zkouškách.