Jdi na obsah Jdi na menu

Výběr školného na školní rok 2018/19

ŠKOLNÉ 2018/19

Hlavní činnost – výběr hotově v ředitelně ZUŠ v úterý
16.10. 2018 od 12,00 do 15,30 hod.

Platby na účet školy zasílejte do 15. 10. 2018,
identifikace platby: č. účtu 1286424339/0800,
VS= číslo je určeno každému žákovi a odesláno emailem
Obory plaťte samostatně, prosím nesčítat obory, každá
platba má svůj VARIABILNÍ SYMBOL.

Kurzovné za doplňkovou činnost zasílejte samostatně.

Doplňková činnost - výběr kurzovného za vzdělávání
v doplňkové činnosti za I. pololetí 2018/19 se uskuteční
- v úterý 16.10. 2018 od 12,00 do 15,30 hod.
Platby na účet školy zasílejte do 15.10.2018,
identifikace platby: č. účtu 1286424339/0800,
VS= RČ žáka, SS = 111