Jdi na obsah Jdi na menu

Celostátní setkání učitelů HN

11. 10. 2019


 

            Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

 

Termín konání: 9. – 11. října 2019 (st – pá)

Místo konání a ubytování: Hotel Bystré, Na Podkově 84, 569 92 Bystré u Poličky       

Další místa konání: ZUŠ Bystré, Multifunkční dům       

Účastnický poplatek: 4500,- Kč

Odkaz na přihlášku: ZDE

 

Témata:

A  - Elementární hudební výchova – Jiřina Jiřičková  - ZUŠ – koncertní sál 

B  - Netradiční hudební nástroje - Jaromír Synek - ZUŠ – hudebna 1

C  - Rytmický workshop s nástrojem Carton Cajon -Tomáš Kerle - MD – multifunkční dům (komunitní sál)

D  - Hudební dílny  – Rafaela Drgáčová  - HSM – hotel společenská místnost 

Jednotliví lektoři budou trvale v určité prostoře, skupiny budou rotovat.

Poznámka: Ve volné části programu lze zdarma využít hotelový bazén se slanou vodou

 

Program setkání:

 

Středa  9. 10. 2019 

 

12:00 - 13:30 prezence, oběd  

13:30 - 14:00 zahájení, rozdělení do 4 skupin  

14:00 - 17:00 A, B, C, D  - práce ve skupinách - 1. část

19:00 - 20:00 večeře

20:00 - 21:00 diskusní večer – schůzka sekce HN, 

prezentace a prodej nového dílu pracovních sešitů pro PHV - Cyril Kubiš

 

Čtvrtek  10. 10. 2019

 

 7:30 -  8:45 snídaně

 9:00 - 12:00 A, B, C, D – práce ve skupinách – 2. část

12:00 - 13:00 oběd 

14:00 - 17:00 A, B, C, D – práce ve skupinách – 3. část

19:00 - 20:00 večeře

20:00 - 21:00 volný večer/podvečerní varhanní koncert/společné večerní setkání/výlet do Poličky

 

Pátek  11. 10. 2019

 

 7:30 -  8:30 snídaně

 8:30 - 11:20 A, B, C, D – práce ve skupinách – 4. část

11:30 - 12:00 společná reflexe, ukázky z jednotlivých dílen

12:00 oběd a rozjezdLektoři a anotace dílen: 

 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. 

– absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor Učitelství Č-HV) – 1992, v letech 1994 až 2001 působil na olomouckých základních a středních školách jako učitel českého jazyka, hudební výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů. V roce 2001 se stal členem Katedry hudební výchovy PdF UP jako odborný asistent pro didaktiku HV. Od roku 2002 je koordinátorem projektu „Slyšet jinak." 

 

Netradiční hudební nástroje – prezentace a výroba netradičních hudebních nástrojů. Vlastní výroba rozvíjí manuální zručnost a zároveň i tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním a vzhledem k věku i přiměřeným způsobem letmo nahlédnout i pod pokličku teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. Hudební nástroje vyrobené veskrze z přírodních či recyklovaných materiálů nikterak nezatíží rozpočet školy a zároveň mohou být i cestou, jak motivovat ředitele škol k nákupu těch hudebních nástrojů, které by měly patřit ke standardnímu vybavení škol. 


 

Tomáš Kerle 

- bubeník, perkusista, hudební producent a lektor rytmických workshopů. V průběhu své hudební kariéry působil v mnoha rozmanitých českých i zahraničních kapelách a projektech (Marimba Mama, Ghana Dance Ensemble, All Star Refugee Band, Barati Squad, Soundokan, Topos Kolektiv atd.) Od roku 2008 se věnuje pořádání bubenických seminářů a rytmických dílen „Cesta rytmu“ pro veřejnost, školní instituce a firmy.

Web: www.cestarytmu.cz, http://afro.cz

 

Rytmický workshop s nástrojem Carton Cajon 

Anotace workshopu:

- rytmicko-pohybová cvičení zapojující tři úrovně koordinace

- základy bodypercussion

- zkoumání rozmanitých zvukových možností, které kartonový cajon skýtá (pozice nástroje, základní technika, zvukové možnosti) 

- rytmická cvičení prohlubující spolupráci ve skupině a zároveň rozvíjející koncentraci i koordinaci

- hra na rytmické nástroje ve skupině založena na principech afrických rytmů (bubnování jako kolektivní činnost, rytmické vrstvení, interlocking, polyrytmy atd.), naučíme se základy jednoho z tradičních západoafrických rytmů

 

PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.

– pedagog, sbormistryně, působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jako odborná asistentka a tajemnice katedry. Vyučuje hudební nauku na Hudební škole hl. m. Prahy a sborový zpěv na ZUŠ Mladá Boleslav. Je lektorkou SHV ČR a České Orffovy společnosti. Vede semináře pro učitele i workshopy pro děti. 

 

Seminář tvoří dva výukové bloky.

1. Hravé vokální aktivity aneb „Co to slyším? Co to zní? Celý les se rozezní!“ 

Seminář obsahuje průpravná cvičení pro děti, která napomáhají rozvíjet u dětí hravou formou jejich hlasové dovednosti, nenásilně děti zbavují případných pnutí a motivují je k hraní si s vlastním hlasem. Zvolené vokální aktivity přirozeně integrují pohybové činnosti a jsou využitelné k hlasové výchově v rámci hudební nauky i k rozezpívání školního dětského pěveckého sboru.

 

2. „…a jdeme na houby!“ 

Komplexně pojatý seminář s progresivně seřazenými hudebními situacemi, čítající práci s říkadlem, prvky muzikoterapie a elementární improvizaci. Náměty a inspirace do hodin hudební nauky dětí předškolního a mladšího školního věku. Osvědčené aktivizující hudební činnosti. 
 

Rafaela Drgáčová 

– seznam a anotace dílen:
 

Hrejte, zvony kostelní - vánoční dílna pro mladší děti

Nácvik méně známých evropských koled s tematikou zvonů a zvonků pomocí netradičních výukových pomůcek a prvků zážitkové pedagogiky. Rozvoj rytmických i intonačních dovedností menších dětí, poslechová cvičení, skupinová kooperace, ukázky čtení a cítění dynamiky v prostoru, prvky etické výchovy, pohybová pantomima.

Babylon - dílna pro starší děti

Dílna založená na ukázce využití netradičních pomůcek a prvků dramatické výchovy při nácviku tří písní zahraniční provenience. Poslechová, pohybová a rytmická cvičení, hlasové a rytmické koláže, ukázka a nácvik jednoduché polyfonie. Prvky muzikoterapie, kresba s hudbou, důraz na komunikaci mezi lidmi.