Jdi na obsah Jdi na menu

Obnovení školní docházky

11. 5. 2020

Vážení rodiči, zákonní zástupci, milí žáci,
prosím, o pečlivé přečtení následujících informací.
Od 11. 5. 2020 opět obnovujeme provoz naší ZUŠ Bystré ve všech oborech. Před nástupem do ZUŠ je třeba vyplnit přiložené čestné prohlášení žáků o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení můžete zaslat na email nebo vložit do schránky na budově ZUŠ, popřípadě jej přinese žák na první hodinu. Pokud tyto dokumenty mít nebude, nemůže se účastnit vyučování. Výuka bude probíhat dle stanovených rozvrhů pro individuální i kolektivní výuku. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými budou seznámeni na první vyučovací hodině, a které zasíláme v přiložených souborech. Na výuku žáci přichází na stanovený čas, ne dříve a z výuky odejdou 5 min. před ukončením, z důvodu zamezení setkávání mezi skupinami a žáky. Žáci do ZUŠ nosí roušky. Na pokyn učitele při výuce mohou být roušky odloženy. Výuka předmětu Hudební nauka nebude do konce školního roku probíhat, žáci vyplní test v hlavním předmětu za přítomnosti učitele. Informace k postupovým zkouškám žáci obdrží od svého učitele.
Rodiče nebo zákonní zástupci do budovy ZUŠ nevstupují.
Pokud žák patří mezi skupinu osob s rizikovými faktory, doporučujeme rodičům, aby toto zvážili a rozhodli o účasti žáka na vzdělávání.

V Bystrém 4. 5. 2020 Bc. Romana Musilová, DiS.

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZUŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ