Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/21

29. 5. 2020

Základní umělecká škola Bystré upravuje podmínky pro přijímací zkoušky pro školní rok 2020/21.

 

Do všech oborů se zájemci mohou přihlásit formou interaktivní přihlášky elektronicky.

Přijímací zkoušky do tanečního, dramatického a výtvarného oboru se nebudou konat osobní účastí žáka, ale pouze podáním elektronické interaktivní přihlášky do 29. 5. 2020.

 

Přijímací zkoušky do hudebního oboru se budou konat v pondělí 25. 5. a
úterý 26. 5. v čase 16:00 - 18:00 hod. Zákonní zástupci předem vyplní
interaktivní přihlášku a zpětně jim bude zaslán termín a čas, kdy se žák
dostaví do ZUŠ k přijímací zkoušce do hudebního oboru.
Vzhledem
k hygienickým opatřením se nebudou žáci a zákonní zástupci scházet na chodbě
školy. Žák přijde ve zvoleném čase přímo do třídy, kde bude probíhat přijímací
zkouška.

 

Jaké obory a hudební nástroje nabízíme ke studiu v ZUŠ Bystré:
•Hudební obor: přípravná hra na nástroj, hra na klavír, elektronické klávesy,
kytaru, hra na zobcovou flétnu, altovou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, tenor,
tubu, akordeon, zpěv sólový, zpěv sborový, hra v souboru,
•Taneční obor: studijní zaměření – Současný a scénický tanec: přípravné
studium, studium I. a II. stupně, volitelný předmět mažoretky
•Výtvarný obor: studijní zaměření - Přípravná výtvarná výchova, Plošná a
prostorová tvorba, Keramika a objektová a akční tvorba
•Literárně dramatický obor: studijní zaměření- Přípravná dramatická tvorba,
Divadelní tvorba