Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/21

27. 5. 2020

Základní umělecká škola Bystré pořádá přijímací zkoušky

pro školní rok 2020/21

od pondělí 25. 5. do středy 27. 5. 2020.

Jaké obory a hudební nástroje nabízíme v ZUŠ Bystré:
•Hudební obor: přípravná hra na nástroj, hra na klavír, elektronické klávesy, kytaru, hra na
zobcovou flétnu, altovou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, tenor, tubu, akordeon, zpěv
sólový, zpěv sborový, hra v souboru,
•Taneční obor: studijní zaměření – Současný a scénický tanec: přípravné studium,
studium I. a II. stupně, volitelný předmět mažoretky
•Výtvarný obor: studijní zaměření - Přípravná výtvarná výchova, Plošná a prostorová tvorba,
Keramika a objektová a akční tvorba
•Literárně dramatický obor: studijní zaměření- Přípravná dramatická tvorba, Divadelní
tvorba

Přesný rozpis přijímacích zkoušek:
HUDEBNÍ OBOR A ZPĚV: pondělí 25. 5. a úterý 26. 5. 16:00 - 18:00 hod.
TANEČNÍ OBOR : úterý 26. 5. (noví zájemci) 16:30 -17:30 hod.
středa 27. 5. (pro děti z DČ) 16:00 - 17:00 hod.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: pondělí 25. 5. 15:00 - 16:00 hod.
VÝTVARNÝ OBOR: úterý 26. 5. 16:00 - 17:00 hod.
- zájemci o taneční obor si s sebou přinesou cvičební úbor a přezůvky, přijímací zkoušky
proběhnou v TANEČNÍM SÁLE, starší žáci se dohodnou s vyučující na termínu zkoušky ve
skupině stejně starých žáků
- zájemci o výtvarný obor si s sebou přinesou 2 - 3 obrázky, přijímací zkoušky výtvarného
oboru a se budou konat ve VÝTVARNĚ v podkroví budovy
- zájemci o hudební obor a zpěv se dostaví do HUDEBNY I. v 1. patře školy (na nástěnce
v prvním patře se zapíší na termín a čas, který jim vyhovuje)
- přijímací zkoušky literárně- dramatického oboru a se budou konat ve VÝTVARNĚ
Stejně jako v předešlých letech je velký zájem o studium a proto budeme opět zahajovat
studium a výuku organizovanou v doplňkové činnosti. Připravujeme semináře a lekce nejen
pro děti, ale i dospělé. Lektory v těchto oblastech budou učitelé naší školy a vznikne zde
prostor i pro ty, kteří nebudou přijati k řádnému studiu při přijímacích zkouškách.