Jdi na obsah Jdi na menu

Zahájení školního roku 2019/2020

29. 8. 2019

V pondělí 2. 9. zahajujeme výuku v ZUŠ, domlouvat rozvrhy výuky si můžete v tento den již od 9.00 do 15 hod. Od 3. 9. do 6. 9. vás budeme očekávat v době od 12.30 hod. do 16.30 hod. na domluvu rozvrhů a zahájení výuky. Seznamy žáků a vyučujících jsou vyvěšeny na nástěnce na chodbě školy.
Informace:
Výuka HUDEBNÍ NAUKY bude probíhat v pátek od 12.30 do 15 hod., žáci budou rozděleni do jednotlivých skupin, tento předmět navštěvují všichni žáci HUDEBNÍHO OBORU i ZPĚVU. Pokud budete žádat o uvolnění z některého předmětu z vážných důvodů, je třeba toto řádně zdůvodnit a učinit tak písemně na první vyučovací hodině, kde vám bude stanoven obsah a termín zkoušky z daného předmětu. Pokud došlo ke změně zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání, je třeba tuto informaci podat učiteli nebo ředitelce školy.
Ve školním roce 2019/20 je změna ve výši úplaty za vzdělávání.