Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení a školné

25. 1. 2021

Vážení rodiče,
blíží se nám pololetní hodnocení a my se chystáme klasifikovat výsledky vzdělávání, které probíhalo převážně v distanční výuce. V základních uměleckých školách je nastavena povinná distanční výuka, která je v naší škole vedena s plným nasazením všech učitelů. Víme však, že distanční výuka uměleckých oborů nemůže dosáhnout úrovně prezenční výuky. Tak jako pro žáky je velmi těžké se soustředit a chápat vše přes monitor, stejně tak pro učitele není jednoduché přesně vysvětlit zadání, ukázat a následně zkontrolovat, zda bylo správně pochopeno. Nastává čas, kdy si vážíme i malých pokroků, vstřícnosti a zájmu žáků. I tyto aspekty zahrneme do celkového hodnocení. Informaci o výsledku vzdělávání vám předají učitelé prostřednictvím emailu nebo přes ŽK. Vysvědčení si žáci vyzvednou v ZUŠ, jakmile bude prezenční výuka.

 

Úplata za vzdělávání pro II. pololetí 2020/21 se provádí bezhotovostní platbou na účet školy u České spořitelny 1286424339/0800 a to do 15. 2. 2021. Ve výjimečných případech, po domluvě s ředitelkou, je možné provést úhradu v ŘEDITELNĚ ZUŠ BYSTRÉ, nám. Na Podkově 59, Bystré 56992.
Rada města Bystré rozhodla o snížení školného ZUŠ Bystré pro období únor – červen 2021 o 20% z důvodu snížení provozních nákladů po dobu distanční výuky. RM udělala vstřícný krok pro rodiče a podporu uměleckého vzdělávání v Bystrém. Informaci o výši plateb, přepočtených dle rozhodnutí RM, Vám zašleme e-mailem do konce měsíce ledna.

 

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám poděkovala za spolupráci při vzdělávání našich žáků v tak náročném období. Věřím však, že chuť nadále spolupracovat a víra, že naše snažení a spolupráce má smysl, převažuje nad drobnými problémy.

 

S přáním pevného zdraví v roce 2021
Bc. Romana Musilová DiS., ředitelka školy