Jdi na obsah Jdi na menu

Nejžhavější COVID zprávy pro rodiče a žáky ZUŠ

18. 5. 2021

18. 5. 2021

Od 24.5. pro Základní umělecké školy platí, že je umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce ve skupinách do 10ti žáků bez podmínky testování.

Výuka bez omezení ve větších skupinách je možná pod podmínkou, že se žák prokáže:

že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

U nás od 24.5. bude zahájena výuka v tanečním, výtvarném a dramatickém oboru dle prezenčního rozvrhu, dále v pěveckém sboru. Dle domluvy s vyučujícím budou nastaveny zkoušky souborů.

Hudební nauka se bude vyučovat od 4.6. ve skupinách menšího počtu do 10 žáků, paní učitelka si rozdělí žáky podle potřeby do lekcí po 30min. 

Informace pro školy a školská zařízení 24.5_final.pdf

 

4. 5. 2021

V základních uměleckých školách je od 4. 5. 2021 povolena konzultace ve skupinách. Ve vnitřních prostorách 3 žáci, ve venkovních 20 žáků.

Vzhledem k trvajícím omezením se nejedná o obnovení běžné kolektivní výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud.

V kolektivních oborech bude tomuto předcházet domluva s pedagogem na organizaci konkrétního setkání.

INFORMACE PRO ZUŠ A SVČ.PDF

 

2. 5. 2021

V základních uměleckých školách od 3.5. probíhá pouze prezenční výuka jeden na jednoho. Mohou být organizovány individuální konzultace ve všech oborech. Kolektivní výuka je i nadále vyučována distančně.

 

9. 4. 2021

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání je v ZUŠ umožněna:
- individuální prezenční výuka (jeden žák jeden pedagogický pracovník – výuka v hudebním oboru),
- individuální konzultace ve všech oborech (tj. jeden žák a jeden pedagog)
- kolektivní a skupinová výuka bude nadále probíhat distanční formou (obor taneční, výtvarný, dramatický, pěvecký sbor, soubor, hudební skupina)
Pokyny pro žáky, kteří nastupují na prezenční výuku:
Žáci nebudou v ZUŠ testováni, na výuku přicházejí s ochrannými prostředky dýchacích cest
(respirátor nebo chirurgická rouška) a budou se chránit po dobu celého pobytu v ZUŠ.
Tato povinnost se nevztahuje na:
- žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
- dále na osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

 

30. 3. 2021

PRVNÍ FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ.PDF

 

29. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021.PDF

 

22. 2. 2021

Informace k PES, MŠMT zařadilo ZUŠ takto:
PES5 - distanční výuka
PES4 - distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho
PES3 - distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině
 

 

28. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES). Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud, tedy pro ZUŠ výuka distanční.

(viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

 

 

25. 1. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 25. LEDNA 2021.PDF 

 

30. 12. 2020

Informace k otevření škol po vánočních prázdninách. Dle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 probíhají do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny, žáci se nevrací k prezenční výuce, od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat distančně ve všech oborech ZUŠ.

Rozvrhy distanční výuky budou nastaveny v systému MS Teams, další informace naleznete v ŽK.

Usnesení vlády a informace pro jednotlivé typy škol.PDF

 

 

30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 dojde k dalšímu uvolnění výuky v Základních uměleckých školách. Budeme moci vyučovat ve skupině do 10 žáků a na výuku dle rozvrhu přijdou také žáci dramatického a výtvarného oboru.

Taneční obor a výuka sborů zatím zůstává s otazníkem, čekáme ještě na oficiální pokyny.

Výuku HN tam, kde je skupina větší než 10 žáků, budeme řešit dle nového rozvrhu. Skupinu rozdělíme na dvě poloviny. O změně budeme žáky informovat. Podrobné informace dostanete e-mailem od svých třídních učitelů. Budeme stále intenzivně větrat, 5 minut o přestávce a v průběhu hodiny minimálně jedenkrát. Doporučujeme, aby si děti nosily přezůvky a mikiny.

Stále platí zákaz vstupu třetích osob do budovy. Zvažte, prosím, nutnost svého pobytu v budovách ZUŠ.

 

20. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy).

Informace k provozu.PDF

Opatření PES.PDF

 

12. 11. 2020

Od středy 18.11.2020 i na dále probíhá výuka žáků základních uměleckých škol distančním způsobem.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.PDF

 

13. 10. 2020

U základních uměleckých škol se od středy 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Nově tedy není umožněna ani individuální výuka v ZUŠ.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.PDF

 

9. 10. 2020

Asi byly hlasy vyslyšeny a v pondělí obnovujeme individuální výuku v zuš prezenčně. Těšíme se!

Sada opatření pro školy.PDF

Opatření_MŠMT.PDF

Informace pro školy.PDF

 

5. 10. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020, ze dne 1. října 2020, které s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 nařizuje mimořádná opatření, pro ZUŠ spočívající v omezení provozu spočívajícím v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ (bod 3). Podrobněji v dokumentu v příloze anebo na https://www.khspce.cz/narizeni-krajske-hygienicke-stanice-pardubickeho-kraje-se-sidlem-v-pardubicich-c-32020/.

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubice.PDF

Distanční výuka bude probíhat přes Microsoft Teams. Údaje k přihlášení Vám rád sdělí třídní učitel. O pomoc se spuštěním aplikace se můžete obrátit na: tomas.hrncir@zusbystre.cz

Hlavně žádný stres. Vše dobře dopadne. Děkujeme za trpělivost a Vaši přízeň.