Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Můžete se přihlásit do ZUŠ Bystré

Vážení rodiče, vážení zájemci o studium v základní umělecké škole,
rádi podpoříme Váš zájem, případně zájem Vaší dcery nebo Vašeho syna, o
docházku do ZUŠ Bystré ve školním roce 2021/2022. 

Proces přijetí vyžaduje provedení talentové zkoušky, podmínkou přijetí žáka ke
studiu v základní umělecké škole je pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů
ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací
zkoušky.

Přijímací zkoušky budou probíhat prezenčně nebo distančně podle možností
stanovených vládou v termínu, na který Vás pozveme.

HUDEBNÍ OBOR
Pro děti od 5 let: přípravné studium hudebního oboru. Přípravná hra na zvolený
nástroj.
Pro děti od 7 let: výuka hry na nástroj.
Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus –
uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný
rytmus.
V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje:
klavír / kytara / zobcová flétna / klarinet / saxofon / trubka / tuba / baryton /
sólový zpěv a sborový zpěv / bicí / akordeon / keyboard /
Pro žáky hry na hudební nástroj nově nabízíme předmět elektronické
zpracování hudby a zvukovou tvorbu.

VÝTVARNÝ OBOR
Pro děti od 5 let. Vzhledem k epidemické situaci proběhne v letošním roce talentová
zkouška distančně. Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v
termínu od 1. května do 20. června 2021 zašlou na e-mail školy nebo doručí do
budovy jednu až dvě domácí výtvarné práce (kresbu nebo malbu dle vlastního
výběru) svědčící o talentových předpokladech. Prosíme, aby na přední straně
výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte.
Studijní zaměření oboru: Kresba a malba / Keramika a prostorová tvorba /

TANEČNÍ OBOR
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti.                                                                           Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv.
Přípravné studium tanečního oboru
Základní studium tanečního oboru
Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během přijímací
zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:
● pohybové schopnosti,
● rytmika (zopakování rytmu, dodržení rytmu),
● fyzické dispozice.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného
krátkého textu (poezie/próza).
Přípravné studium literárně dramatického oboru
Základní studium literárně dramatického oboru
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. 
Jsou posuzovány v níže uvedených činnostech:
● přednes předem připraveného textu (poezie/próza),
● pohybové schopnosti,
● kreativita a samostatnost.

 

Náhledy fotografií ze složky Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022