Jdi na obsah Jdi na menu

Výběr úplaty za vzdělávání pro II. pololetí 2020/21

15. 2. 2021

Úplata za vzdělávání pro II. pololetí 2020/21 se provádí bezhotovostní platbou na účet školy u České spořitelny 1286424339/0800 a to do 15. 2. 2021. Ve výjimečných případech,  po domluvě s ředitelkou, je možné provést úhradu v ŘEDITELNĚ ZUŠ BYSTRÉ, nám. Na podkově 59, Bystré 56992.

 

Rada města Bystré rozhodla o snížení školného ZUŠ Bystré pro období únor – červen 2021 o 20% z důvodu snížení provozních nákladů po dobu distanční výuky. RM udělala vstřícný krok pro rodiče a podporu uměleckého vzdělávání v Bystrém.

 

Školné pro období únor - červen 2021, na základě rozhodnutí RM snížené o 20%.

Hudební obor

- individuální výuka: 1 300 Kč, po slevě 1 040 Kč

- skupinová výuka: 800 Kč, po slevě 640 Kč

 

Hudební obor

- sborový zpěv a skupinový (2 žáci): 700 Kč, po slevě 560 Kč

- individuální zpěv: 1 000 Kč, po slevě 800 Kč

 

Výtvarný obor

- kolektivní výuka: 950 Kč, po slevě 760 Kč

 

Taneční obor

- kolektivní výuka: 950 Kč, po slevě 760 Kč

 

Literárně dramatický obor

- kolektivní výuka: 500 Kč, po slevě 400 Kč