Jdi na obsah Jdi na menu

ZUŠ míří do Bruselu

Více než sedmdesát žáků a pedagogů z českých ZUŠ míří do Bruselu představit unikátní systém základního uměleckého školství v Evropském parlamentu v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

 

V Praze, dne 11. Listopadu 2022. Pod názvem Umění spojuje se 5. prosince uskuteční v Bruselu slavnostní koncert žáků základních uměleckých škol ČR u příležitosti Českého předsednictví v radě EU, který uzavře slyšení zástupců členských států v Evropském parlamentu na téma uměleckého vzdělávání. Prezentaci unikátního systému základního uměleckého školství v ČR představí ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, Irena Pohl Houkalová, která stojí i za dramaturgií samotného koncertu, akcentující virtuositu a vášeň nejmladších generace a je poskládána z ikonických děl mistrů české klasické hudby i světových autorů s přesahem do filmové a populární hudby a soudobé autorské tvorby. Rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, aby zdůraznil její význam a dal prostor mladým lidem v Evropě. Zároveň Česká republika do konce prosince 2022 předsedá Radě EU. Při této příležitosti se 6. prosince koná závěrečná konference Evropského roku mládeže ve spolupráci Evropského parlamentu, českého předsednictví a Komise, kterou uzavře koncert mladých interpretů z českých ZUŠ. 

„Umění je krásným jazykem a projevem lidského umu, má obrovskou moc spojovat jednotlivce i celou společnost, je prostředkem k budování nejen tvořivosti, ale i komunikace a živých vztahů. To vše má v dnešní době, s ohledem na její problémy i často virtuální vztahy, o to větší význam. S radostí jsme přijali pozvání paní poslankyně Michaely Šojdrové (KDU- ČSL), aby vybrané soubory a sólisté ze základních uměleckých škol vystoupili na této konferenci a současně si vážíme mimořádné příležitosti prezentovat kvalitu a příklady té nejlepší praxe unikátního systému českého základního uměleckého školství v Evropském parlamentu. Věříme, že tato příležitost se promítne i do dalšího rozvoje a posílení respektu k tomuto nenahraditelnému vzdělávacímu systému u nás.“ říká ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, která sama mj. vyučuje na pražské ZUŠ.

„Umělecké vzdělávání dětí má v naší zemi dlouholetou tradici a věřím i velkou budoucnost. Jedná se o propracovaný systém, který je postavený na široké nabídce uměleckých oborů, na vysoké odborné kvalitě učitelů a na dostupnosti pro všechny děti.  Mnozí se obávali poklesu zájmu, či dostupnosti po roce 1990, ale myslím, že opak se stal pravdou.  Do zřizování se zapojily obce a města, která se snaží školy maximálně podpořit. A tak se daří rozvíjet tradici i s novými programy jako je festival ZUŠ Open či Akademie MenART, které posilují motivaci škol k rozvoji talentů.  Je to propracovaný systém vzdělávání, který nemá ve světě obdoby a my se musíme o něj starat jako o rodinné stříbro. Mám proto upřímnou radost, že pod hlavičkou ZUŠ Open se v Bruselu tento unikátní vzdělávací systém bude prezentovat, a to včetně dvou hudebních vystoupení. Jde o příspěvek k českému předsednictví v EU, kterým chceme ukázat to, co Evropě můžeme nabídnout jako příklad dobré praxe a tu nejlepší investici, tedy do vzdělávání našich dětí,“ doplnila europoslankyně Michaela Šojdrová.

 

O týden později, 13. prosince, se v bruselském Palais des beaux-arts de Bruxelles (BOZAR) uskuteční koncert u příležitosti zakončení českého předsednictví Rady EU. V rámci multižánrového večera s názvem Passing the Batton to the Next Generation vystoupí přední čeští hudebníci a zároveň mentoři Stipendijní Akademie MenART Beata Hlavenková, Radek Baborák a Marcel Bárta, kteří na pódium přizvou i zástupce nejmladší generace hudebníků, s nimiž pracovali v rámci Akademie MenART, která je partnerskou organizací festivalu ZUŠ Open. V Bruselu tak dojde k symbolickému předání štafety nemladší generaci hudebníků.

Více informací na www.zusopen.cz www.menart.cz.

 

Koncert v Evropském parlamentu zahájí soubor trubačů z pražské ZUŠ Jana Hanuše provedením Korunovačních fanfár českého barokního mistra Jiřího Ignáce Linky. Hudbu evropských mistrů barokní hudby J.S. Bacha a G.F. Händela představí taktéž dechový sextet ze ZUŠ Vimperk v originální úpravě pro dané obsazení. Zvuk harfy představí úspěšná žákyně Karolina Matysová ze ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně ve skladbách francouzských romantiků. Ostravská ZUŠ Mariánské hory představí mladého talentovaného pěvce Dominika Krayzela, který přednese píseň Bedřicha Smetany a ikonicky známou skladbu Granada v úpravě Lubomíra Konečného pro zpěv, flétnu a klavír v doprovodu pedagožek školy. V koncertu se propojí hudební spolupráce společně s tancem. Šest tanečnic ze ZUŠ Bystré představí autorské choreografie na hudbu Leonarda Cohena a Petra Hapky. Jejich hudebními partnery budou právě hudebníci z ostravské základní umělecké školy, píseň S poduškou Řípu pod hlavou zazpívá Irena Pohl Houkalová. V koncertu se taktéž představí velmi nadaný mladý violoncellista Vilém Holásek ze ZUŠ Teplice spolu se svojí pedagožkou, violoncellistkou Janou Vintrovou, který je současně i stipendistou Akademie MenART pod vedením Michaely Fukačové. Společně provedou skladbu La Folia M. Maraise v úpravě pro dvě violoncella. 

Vystoupení sólistů a komorních uskupení uzavře Komorní dívčí sbor jednoho z našich neúspěšnějších dětských sborů Severáček, který pracuje pod vedením sbormistryně Silvy Langrové v Základní umělecké škole Liberec přednesem tří skladeb napříč slohovými obdobími. Druhá část programu je věnována symfonické tvorbě. V podání komorního symfonického orchestru ZUŠ Kroměříž Collegium giovane pod taktovkou předního violisty Pavla Nikla, který soubor v základní umělecké škole vede, zazní Valčík A Dur Antonína Dvořáka, hudba z filmu Piráti z Karibiku a společně se Severáčkem i písně z filmu Les Choristes. Jako sólista se s orchestrem představí mimořádně nadaný akordeonista ze ZUŠ Havlíčkův Brod, Viktor Stocker, který má na svém kontě již řadu úspěchů z mezinárodních soutěží a vystoupení na respektovaných festivalech a v koncertních řadách. V Bruselu přednese Libertango Astora Piazolly v úpravě své pedagožky, Markéty Laštovičkové. Posluchači budou moci vyslechnout i Viktorovu vlastní tvorbu v provedení skladby, kterou nazval Vichřice. Koncert uzavře společné provedení naší české národní hymny a Beethovenovy Ódy na radost. O den později v rámci uzavření konference Evropského roku mládeže představí mladí umělci zkrácenou dramaturgii v podání Komorního symfonického orchestru ZUŠ Kroměříž, Dívčího komorního sboru Severáčku a Viktora Stockera, kterou obohatí vystoupení originální skupiny bubeníků z pražské ZUŠ Popelka. 

 

O ZUŠ Open 

Festival ZUŠ Open upozorňuje na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jímž Česká republika disponuje. Přehlídka, jejímž pořadatelem je Nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje a prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní či sociální omezení. Zároveň dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem ZUŠ s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat. Je to podle ní příležitost představit práci ZUŠ v celé její šíři oborů, jakými jsou hudba, výtvarné umění, divadlo a tanec. V České republice funguje 507 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 248 tisíc žáků. Více než 420 z nich se zapojuje do festivalu ZUŠ Open, který se letos konal pošesté. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický, některé školy nabízejí studium nových médií a audiovizuální tvorby. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

 

Odkazy

Web: www.zusopen.cz
Facebook: www.facebook.com/zusopen 

Instagram: www.instagram.com/zus_open 

Youtube: www.youtube.com/channel/UC7P

YdF5bSnh7nUh5qe6wzwA/featured

ZUŠ OPEN pořádá:
Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR
Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená
Spolupatron: David Mareček, generální ředitel České filharmonie
Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Za podpory: Ministerstvo školství ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Asociace krajů ČR, AŽD, Erste Private Banking, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton, Pražské vodovody a kanalizace, Veolia

Speciální poděkování: OSA, MHF Pražské Jaro

Záštitu udělili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR; Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů České republiky, RNDr. Miloš Vystrčil; předseda Senátu Parlamentu ČR
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

Kontakt pro média:

Silvie Marková
SMART Communication s.r.o.
marketing, media & promotion
T: +420 272 657 121
M: +420 604 748 699
E: markova@s-m-art.com